ET-kartoteek on teemade järgi süstematiseeritud ehitusala andmebaas, mis koosneb ühtse kujundusega ET-kaartidest.

ET-kartoteek on jaotatud osadeks:

  • ET-1 – normdokumendid
  • ET-2 – juhendmaterjalid
  • ET-3 – ehitustoodete ja -materjalide infolehed

 

Kartoteegi elektroonilise versiooni failiformaadiks on pdf ja "lehitsemiseks" kasutatakse programmi Adobe Acrobat Reader.

Kartoteeki levitatakse CD-l või allalaetava ZIP-failina

ET-kartoteeki täiendatakse 4 korda aastas.

ET-kartoteegi prooviversiooni saab alla laadida siit.

Pakkige fail demo.zip lahti ja alustamiseks avage fail avaleht.pdf.