cdpilt


OÜ Ehitusteave annab välja ehitusala infopanka ET-kartoteek.

  • ET-1 – normdokumendid
  • ET-2 – juhendmaterjalid
  • ET-3 – ehitustoodete ja -materjalide infolehed

ET-kartoteeki kasutavad arhitektuuri- ja projekteerimisbürood, ehitusettevõtted, kohalikud omavalitsused, õppeasutused ning paljud teised ehitamisega kokku puutuvad inimesed ja ettevõtted.

Paljud ehitustoodete ning -materjalide turustajad kasutavad võimalust tutvustada ET-kartoteegi kaudu oma tooteid põhjalikult ehitusala spetsialistidele – just neile, kes seda infot kõige rohkem vajavad.